Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Naziv operacije:Digitalizacija prodajnih poti za promocijo na tujih trgih

Čas izvajanja: 03.09.2020 – 26.10.2020

Glavni namen/cilj operacije: V sklopu operacije se je izvedla vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo ter izdelava video vsebin za promocijo storitev in izdelkov podjetja z namenom blaženja posledic epidemije COVID19 in krepitev našega mednarodnega poslovanja, boljšega sodelovanje s tujimi kupci, s tujo poslovno javnostjo in za boljšo promocijo naših izdelkov in storitev na tujih trgih.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 7.889,98 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vavčer za digitalni marketing

Podjetje SMG, BOJAN ŠPANIĆ S.P. je na javnem razpisu za »Vavčer za digitalni marketing« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Digitalni marketing – SMG, BOJAN ŠPANIĆ S.P. – spletna stran, spletna trgovina in mobilna aplikacija«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za digitalni marketing.

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju
digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo za izdelavo spletne strani, spletne trgovine in mobilne aplikacije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Podjetje SMG, BOJAN ŠPANIĆ S.P. je na javnem razpisu za »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov« uspešno pridobilo sofinanciranje za za projekt operacije »Tržna raziskava možnosti in priložnosti za suhomontažne storitve in stavbnega pohištva za vstop na trg Republike Severne Makedonije.«. Operacija je sofinancirana prek Vavčerja za tržne raziskave tujih trgov.

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuda gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov in zadrug k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Vrh